TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ sáu, 18/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 293

Đảng viên nộp bài thu hoạch cho Cấp ủy

Đảng viên nộp bài thu hoạch cho Cấp ủy - hạn cuối cùng 23/8/2017 Những đồng chí nào chưa nộp phiếu đăng ký chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nộp gấp - hạn cuối cùng 23/8/2017

Tác giả: Cấp Ủy

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87