TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ năm, 11/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 228

Video clip : Gương sáng quanh tôi

Clip quay: đ/c Lê Kim Chung - Tổ trưởng tổ Đảng Toán - Tin - Chủ tịch Công đoàn trường THPT Nguyễn Huệ

Tác giả: NTDUYEN
Nguồn tin: Công Đoàn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87