TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ sáu, 11/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 713

Giám thị Báo cáo nhanh

Giám thị Báo cáo nhanh tình hình hoạt động hàng ngày cho BGH

Cuối mỗi ngày Giám thị Báo cáo nhanh tình hình hoạt động hàng ngày cho BGH theo dõi.

Giáo viên cũng biết được tình hình lớp mình chủ nhiệm

Tin cùng chuyên mục

87