TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ ba, 9/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 387

ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN THEO TT14, TT20 (DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM)

THẦY, CÔ XEM VÀ THỰC HIỆN CUỐI NĂM HỌC

Tác giả: BGH
Nguồn tin: SGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87