TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ năm, 8/2/2018, 0:0
Lượt đọc: 164

HỌA THƠ 12A1

HỌA THƠ 12A1

Cho trường  Nguyễn Huệ đẹp và thơ

A 1 ta đây chẳng phải nhờ

Tết đến thơ về như pháo nổ

Điểm 10 hoa thắm đẹp  trang thơ.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87