TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 6/9/2017
Lượt đọc: 74

10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 10khoanthunhaptinhdongbhxh2018_69201722.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87