TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ hai, 24/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 287

Kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới. Cô Nguyễn Thị Hồng Loan giáo viên ngữ văn được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

Lễ kết nạp Đảng .
Cô Nguyễn Thị Hồng Loan được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nguồn tin: Chi bộ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87