TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ hai, 28/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 258

Hướng dẫn tham gia giải toán


  1. Học sinh nộp bài trên giấy A4 hoặc giấy tập.

  2. Nộp bài cho giáo viên môn toán đang giảng dạy.

  3. Học sinh bảo mật bài dự thi của mình.

  4. Mẫu bài dự thi:   Xem và tải tại đây.

87