TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ năm, 27/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 530

HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA BỘ GIÁO DỤC

Theo Công văn Số: 3322/GDĐT-TC ; V/v cập nhật và hoàn tất hồ sơ nhân sự trên hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2018-2019 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát dữ liệu nhân sự và đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống quản lý Hồ sơ điện tử của Sở Nội vụ, Quyết định giao định mức số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm học 2018-2019 và các báo cáo nhân sự đơn vị đã thực hiện, làm cơ sở thực hiện xét lương và đánh giá điểm thi đua. Đề nghị Thầy/ Cô thực hiện; thắc mắc xin liên hệ Cô Yến (P. Giáo vụ); Hạn chót 15/10/2018

Tác giả: BGH
Nguồn tin: SGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87